Skip to content

Dynamisch Koersplan

D’hainy krijgt eerste exemplaar Dynamisch Koersplan uitgereikt! Ze zit in groep 7 van de Prinses Julianaschool en is lid van de leerlingenraad. Jasmijn Kester, voorzitter College van Bestuur, overhandigde haar het eerste exemplaar van het Dynamisch Koersplan 2023-2027. D’Hainy heeft een wens voor alle leerlingen in Rotterdam: ‘Dat jullie allemaal een keer echt in het middelpunt mogen staan!’ Aan de hand van 8 centrale ambities gaan wij de komende jaren met elkaar werken aan goed en nog beter onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot jong volwassenen zodat zij kunnen bijdragen aan een betere samenleving! De ambities gaan over: basisvaardigheden, leesplezier, goed opgeleid personeel, anders organiseren, kansengelijkheid, goede ondersteuning in de buurt, burgerschap en educatief partnerschap. Het Koersplan is tot stand gekomen met de bijdrage en hulp van heel veel mensen: leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Lees het via deze link: https://lnnk.in/dSjp

Back To Top