Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Communicatie
Ouders krijgen maandelijks per e-mail de informatiebrief. De Schoolgids en de Schoolkalender worden aan het begin van het schooljaar verspreid. Daarnaast doen wij op onze facebookpagina regelmatig verslag van activiteiten. Daarbij houden we er rekening mee dat niet van alle kinderen foto’s geplaatst mogen worden en worden geen namen van kinderen vermeld. Alle informatie specifiek over de klas, wordt via Klasbord met u gedeeld.

Fruit- en groenteproject
Het doel is om de aandacht en interesse voor gezond eten ook op een ander moment (dan uitsluitend thuis) aan de orde te stellen. We eten om 10:00 uur fruit in de klas. Als school schrijven wij ons in voor het EU schoolfruit. Bij deelname krijgen wij 20 weken voor 3 keer per week fruit geleverd. Dit is van november tot en met april.

Schoolfotograaf
Eenmaal per schooljaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan individuele foto’s gemaakt en een groepsfoto. Deze foto’s kunnen door de ouders gekocht worden. Ook bijbestellen is mogelijk.

Schoolkamp
Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat ieder jaar groep 8 op schoolkamp. Het schoolkamp is onderdeel van het lesrooster. Kinderen, die niet mee kunnen of mogen, krijgen gewoon les op school. We vinden het schoolkamp belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. De ouderbijdrage voor het schoolkamp is 60 euro per kind.

Schoolzwemmen
Leerlingen van groep 5 en 6 gaan een keer per twee weken schoolzwemmen. Tijdens dit schoolzwemmen kunnen kinderen verschillende zwemdiploma’s halen afhankelijk van het niveau van de leerling. Schoolzwemmen is een verplicht onderdeel in het lesrooster.

Verzekering
Alle kinderen zijn onder schooltijd via het bestuur verzekerd. Het is wel verstandig, dat de ouders zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten, voor het geval het kind iets van anderen beschadigt