Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Verzekering

Alle kinderen zijn onder schooltijd via het bestuur verzekerd. Het is wel verstandig, dat de ouders zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten, voor het geval het kind iets van anderen beschadigt

 

Schoolfotograaf

Eenmaal per schooljaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan individuele foto’s gemaakt en een groepsfoto. Deze foto’s kunnen door de ouders gekocht worden. Ook bijbestellen is mogelijk.

 

Schoolkamp

Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat ieder jaar groep 8 op schoolkamp. Het schoolkamp is onderdeel van het lesrooster. Kinderen, die niet mee kunnen of mogen, krijgen gewoon les op school. We vinden het schoolkamp belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

De ouderbijdrage voor het schoolkamp is 60 euro per kind.

 

Schoolmelk

Uw kind brengt een groot deel van de dag op school door. Daarom is het goed dat uw kind op school melk of een ander melkproduct drinkt. Campina verzorgt de schoolmelk voor onze school. U kunt op school meer informatie krijgen via de administratie.
Na de vakantie is er geen schoolmelk in verband met de houdbaarheid, deze wordt op de 2e dag na de vakantie weer geleverd.

 

Schoolzwemmen

Leerlingen van groep 5 en 6 gaan een keer per twee weken schoolzwemmen. Tijdens dit schoolzwemmen kunnen kinderen verschillende zwemdiploma’s halen afhankelijk van het niveau van de leerling. Schoolzwemmen is een verplicht onderdeel in het lesrooster.

 

Fruit- en groenteproject

Elke week krijgen alle kinderen van de Fontein fruit/groente in de klas. Het doel is om de aandacht en interesse voor gezond eten ook op een ander moment (dan uitsluitend thuis) aan de orde te stellen.

error: Content is protected !!