Skip to content

Het ouderinitiatief is ruim tien jaar geleden door een groep ouders opgericht. Het streven was om van de Fontein een gemengde school te maken. Dat is gelukt. De school is een goede afspiegeling van de wijk en een echte wereldschool. Maar het ouderinitiatief blijft actief en houdt zich bezig met de promotie van de school, de zichtbaarheid in de wijk, het vergroten van ouderbetrokkenheid en ondersteunt de school bij allerlei feesten en activiteiten. De groep van circa tien vaders en moeders komt eens in de zes weken bij elkaar voor overleg met de locatieleider.

Wilt u meedoen? Graag! Meld u dan bij onze voorzitter Mirjam (fonteinouderinitiatief@gmail.com)

Back To Top