Skip to content

Net wat extra

Ouders van De Fontein hebben in 2016 de Stichting Vrienden van de Fontein opgericht. De stichting zamelt geld in om ervoor te zorgen dat de school zo nu en dan een bijzondere activiteit of aanschaf kan betalen. Zo zorgde de stichting in de afgelopen jaren voor extra speelmateriaal voor op het plein, verschillende culturele uitstapjes onder schooltijd, boeken en boekenkasten en tuingereedschap. Daarnaast werd bijgesprongen wanneer ouders niet in staat waren om het schoolreisje of schoolkamp te betalen.

Doneren of meehelpen

De stichting organiseert regelmatig activiteiten om geld in te zamelen. Daarnaast zijn er steeds meer ouders die zich aangemeld hebben als ‘vriend’ en jaarlijks 25 euro doneren. Als u vriend wilt worden kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar vriendenfontein@gmail.com. U krijgt dan jaarlijks per mail een handige betaallink van ons voor de contributie en een verslag over onze activiteiten. De stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

Extra hulp is ook altijd welkom. Wij zoeken verschillende ouders voor het bestuur en voor de organisatie van activiteiten. Stuur een mail naar  vriendenfontein@gmail.com als u geïnteresseerd bent.

Wie zijn wij?

Het bestuur wordt momenteel gevormd door de volgende ouders: Annemieke Kolle (voorzitter), Stefan Kroon (penningmeester), Michael Boekholt (secretaris) en Mirjam Fokkema. Anne Schipper, adviseert het bestuur.

Back To Top