Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Net wat extra

Ouders van De Fontein hebben in 2016 de Stichting Vrienden van de Fontein opgericht. De stichting zamelt geld in om ervoor te zorgen dat de school zo nu en dan een bijzondere activiteit of aanschaf kan betalen. Zo zorgde de stichting in de afgelopen jaren voor extra speelmateriaal voor op het plein, verschillende culturele uitstapjes onder schooltijd, boeken en boekenkasten en tuingereedschap. Daarnaast werd bijgesprongen wanneer ouders niet in staat waren om het schoolreisje of schoolkamp te betalen.

 

Naschoolse activiteiten

Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor de naschoolse activiteiten. De werkgroep Fontein Na School is onderdeel van de stichting en organiseert de naschoolse activiteiten. Voor deze activiteiten wordt subsidie aangevraagd bij externe fondsen. Meer lezen over de Fontein Na School: klik hier.

 

Doneren of meehelpen

De stichting organiseert regelmatig activiteiten om geld in te zamelen. Daarnaast zijn er steeds meer ouders die zich aangemeld hebben als ‘vriend’ en jaarlijks 25 euro doneren. Als u vriend wilt worden kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar vriendenfontein@gmail.com. U krijgt dan jaarlijks per mail een handige betaallink van ons voor de contributie en een verslag over onze activiteiten.

Eenmalige giften zijn uiteraard ook van harte welkom. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL64 TRIO 0390 2128 14. De stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

Extra hulp is ook altijd welkom. Wij zoeken verschillende ouders voor het bestuur en de raad van advies en voor de organisatie van de naschoolse activiteiten. Stuur een mail naar  vriendenfontein@gmail.com als u geïnteresseerd bent.

 

Meer over de Stichting Vrienden van de Fontein

De stichting is in 2016 opgericht. Het bestuur wordt momenteel gevormd door de volgende ouders: Annemieke Kolle (voorzitter), Reinout Schouwen (secretaris), Stefan Kroon (penningmeester) en Nursel Andal. De directeur van de school, Anne Schipper, adviseert het bestuur.

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (RSIN 856256353) en heeft de ANBI-status.

In ons beleidsplan 2019-2021 kunt u meer lezen over onze ambities in het jaarverslag 2019/2020 staat wat we het afgelopen jaar gedaan hebben.