Skip to content

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,-
Daarvan bekostigen we excursies, de koningsspelen, het paasontbijt, het kerstfeest en Sinterklaas. De opvang tussen de middag wordt eveneens uit het schoolfonds betaald.

Naast de vaste vrijwillige ouderbijdrage vraagt de school ook:
– 30 euro per leerling voor het schoolreisje (groepen 1 t/m 7);
– 60 euro per leerling voor het schoolkamp (groep 8).

De MR heeft ingestemd met de hoogte en de besteding van deze vrijwillige ouderbijdragen. Ouders ontvangen ieder jaar aan het begin van het jaar een brief over de vrijwillige ouderbijdrage en in de loop van het jaar over het schoolreisje en schoolkamp. Het is mogelijk deze bijdragen in termijnen te betalen.

Back To Top