Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

De onderwijsinspectie heeft aangegeven dat scholen een verdeling moeten maken tussen de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten voor de schoolreis en het schoolkamp. Dit maakt dat we (met instemming van de MR) tot de volgende verdeling van de ouderbijdrage zijn gekomen:

  • 30 euro: vrijwillige bijdrage schoolfonds
  • 30 euro: schoolreisje (groepen 1 t/m 7)
  • 60 euro: schoolkamp (groep 8)

Het schoolfonds wordt gebruikt om het onderwijs op onze school aantrekkelijker te maken.

Zo wordt het gebruikt voor de aankleding van de school en de lokalen, voor feesten en vieringen, voor uitstapjes en excursies. Denk hierbij aan: schoolslapen, zomerfeest, koningsspelen e.d. Mocht u als ouder de bijdrage hoger willen maken, dan is dat ook mogelijk. Dit geld komt ten gunste van de leerlingen.

 

error: Content is protected !!