Skip to content

Bij de overgang van de ene groep naar de andere groep wordt goed naar de leerlingen gekeken waarbij we diverse meet-/observatie-instrumenten hanteren. We hebben hiervoor criteria opgesteld. Daarbij worden de volgende aspecten meegewogen:

  • de leeftijd van het kind
  • de ontwikkeling van het kind vanaf het moment dat het op school is
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
  • de cognitieve ontwikkeling van het kind

De uiteindelijke beslissing over het al dan niet naar groep 2 of 3 gaan ligt bij de directie in samenspraak met de ouders.

Back To Top