Skip to content

Wij vinden het van groot belang om een doorgaande leerlijn voor 2 tot 12-jarigen te bieden. Dit vormt zowel pedagogisch, onderwijsinhoudelijk als organisatorisch een goede basis. Wij werken samen met peuterspeelzaal ‘de Kleine Fontein’. We hebben twee nul groepen. De nulgroep wordt 4 dagen per week begeleid door een leerkracht vanuit het onderwijs en een peuterleidster van Peuter en Co.

Bij de kleuters differentiëren we op niveau naar mogelijkheden, de motivatie en het initiatief van leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit 3 arrangementen; instructie, basis en uitdaging. In de midden- en bovenbouw is het onderwijs ook op deze wijze georganiseerd. Tevens bieden we in de groepen 1 en 2 allerlei speelse, thematische activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen en schrijven in groep 3.

Zorg voor het jonge kind

Periodiek vinden er leerlingbesprekingen plaats over de 2 tot 12-jarigen kinderen door de intern begeleider samen met de leerkrachten. Vanuit deze besprekingen kan een hulpvraag ontstaan. Ouders worden betrokken bij het vervolgtraject. Het vervolgtraject kan bestaan uit interventie in de groep, in de thuissituatie en/of met externe hulp.

 

Sil op school

Peuters en kleuters leren al doende, spelend en ontdekkend, met hun handen, het hoofd en hun hart. Het stimuleren van taal, voorbereidend schrijven, rekenen, spel en de motoriek staan centraal in onze groepen. Er is veel aandacht voor taal, omdat dit de basis is voor al het andere leren. We maken daarbij gebruik van Sil op School van de CED-groep. In deze methode staan taalstimulering en woordenschatontwikkeling voorop, maar er is ook ruimte voor rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin is rekening gehouden met de nieuwste SLO-doelen en recente werkwijzen, zoals opbrengstgericht werken. In het programma ‘Sil op School’ speelt de pop Sil de hoofdrol. Sil beleeft allerlei avonturen, samen met vriendinnetje Lis.

De hoeken

Er zijn veel hoeken in de vorm van een vast een huishoek, een bouwhoek, maar ook hoeken die aangepast worden aan het thema. Hierbij is de inbreng van de kinderen bij de inrichting groot, zodat zij betrokken worden en eigenaarschap krijgen. In de thema-uitleg wordt stilgestaan bij wat u hieraan kunt bijdragen.

 

Bosos

Wij volgen de gehele ontwikkeling van de peuters en kleuters aan de hand van het Bosos ontwikkelingsvolgmodel. Bosos hanteert de SLO-leerlijnen, die ook gehanteerd worden in de methode Sil op School. Door gericht te observeren en signaleren wordt gedegen tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Back To Top