Skip to content

Schoolregels

 • Alle leerlingen dienen op tijd in de klas aanwezig te zijn. Alle lessen starten ’s ochtends om 08.30 uur. De deur gaat ’s ochtends open om 08.20 uur.
 • Jarige kinderen mogen de groep trakteren. Vanuit de Lekker Fit Slogan: Eén is genoeg, klein is oké. Liever geen grote hoeveelheden snoep maar een gezonde traktatie.
 • Voor de dagelijkse pauzemomenten neemt uw kind zelf eten en drinken mee. De kinderen drinken grotendeels water uit een bidon. Koolzuurhoudende limonade zoals cola en sinas zijn niet toegestaan.
 • De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 • Mobiele telefoons en spelcomputers mogen niet worden gebruikt.
 • De school neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of diefstal aan mobiele telefoons of andere gadgets zoals spelcomputers.
 • In en om het schoolgebouw is roken niet toegestaan.
 • Uw kind graag ziekmelden voor 09.00 ’s ochtends.
 • Voor gymnastiek dient u uw kind een korte broek en t-shirt mee te geven naar school. Gymschoenen zijn verplicht.
 • Afspraak voor bezoek aan dokter of tandarts zo min mogelijk onder schooltijd plannen.
 • Wij ‘leren’ en ‘leven’ samen op school. Alle leerlingen nemen deel aan het totale activiteitenpakket. Naast christelijke feesten en verjaardagen vieren wij ook feesten uit andere culturen en godsdiensten.
 • Alle groepen werken vanuit de regels zoals we deze hebben opgesteld vanuit de Kracht van Acht.

Schoolregels die horen bij De Kracht van 8.

Kracht 1: Ik ben mezelf.

1. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.

Kracht 2: Eerlijk zijn.

2. Wij zijn eerlijk tegen elkaar.

Kracht 3: Rekening houden met elkaar.

3. Wij zijn onszelf en houden rekening met een ander.

Kracht 4: Samenwerken en elkaar helpen.

4. Wij werken samen of naast elkaar.

Kracht 5: Luisteren naar elkaar.

5. Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.

Kracht 6: Zeggen wat we graag willen.

6. Wij spreken aardig tegen én over de ander.

Kracht 7: Laten we opnieuw beginnen.

7. Wij geven elkaar een nieuwe kans.

Kracht 8: Iedereen hoort erbij.

8. Wij vormen samen De Fontein!

9. Wij lopen en praten rustig door de gang.

10. Leren = Leuk!

Back To Top