Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

De Fontein staat nooit stil

De Fontein is een dynamische buurtschool in het Oude Noorden. Het overgrote deel van onze leerlingen woont op loopafstand van de school en daarmee zijn we als school stevig geworteld in de grote stad.

Wij zijn een persoonlijke warme school waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt. Kinderen en ouders met verschillende culturele achtergronden treffen elkaar bij ons op school en daar zijn we trots op. Alle leerlingen zijn gehuisvest op één locatie en dat is ons historische pand aan de Hoyledestraat. De school heeft een eigen schoolplein en speelzaal.

We zien het als onze taak om leren leuk te maken voor kinderen. Dit doen we door doelgericht en planmatig te werken, door het partnerschap met ouders en door een breed onderwijsaanbod te bieden. Wij hebben bijvoorbeeld vakdocenten voor bewegingsonderwijs, muziek en natuur, wetenschap en techniek.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directeur via: fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl of bel 010 465 93 66 en vraag naar Anne Schipper.

Voetbalclinics op De Fontein

We zijn het nieuwe jaar 2022 sportief gestart op school. Meester Olaf staat niet alleen garant voor goede gymlessen, ook het naschoolse aanbod en de clinics mogen spraakmakend genoemd worden! De leerlingen waarderen het gevarieerde sportaanbod in hoge mate. We zijn niet voor niets een Lekker Fit!-school. Afgelopen donderdag hebben alle kinderen van de groepen […]

Schaatsen met De Fontein

Vandaag, 14 januari 2022, zijn we met de kinderen uit de groepen 6 ,7 en 8 wezen schaatsen bij de Schaatsbaan Rotterdam. We mochten gebruik maken van de Funbaan en de 400-meterbaan! De kinderen vonden het super, en de meester en juffen uiteraard ook. Eindelijk weer een leuk uitstapje na een lange tijd Corona-restricties. Na […]

Groep 1/2a

Vanessa Gevaerts

ma/wo/vr

Bianca Hagendoorn

di/do

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 1/2b

Monique van der Stoel

ma/di/wo/do/vr

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 3

Janneke Pijl

ma/di/wo/do/vr

Stacy Goos

di/wo/vr

 

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen centraal. De overstap van de kleuterklassen naar groep 3 proberen wij zo klein mogelijk te maken en houden door spelend te leren. Wij spelen met echt speelgoed, maar ook met materiaal wat aansluit bij de letters die geleerd worden. Op deze manier zijn de kinderen aan het leren, zonder dat zij dit door hebben.

Groep 4

Tristan van Welzen

ma/di/wo/do/vr

Groep 4 is een belangrijk jaar van de basisschool.
Nadat de leerlingen hebben leren rekenen, lezen en schrijven in groep 3, wordt daar nu dieper op ingegaan.

In groep 4 rekenen de kinderen tot 100 en worden de tafelsommen geïntroduceerd.

Ook leren de kinderen wat hoofdletters zijn en de basisgrammatica van de Nederlandse taal.
Het is een jaar waarin de leerlingen veel (soms nog spelenderwijs) ontdekken en leren!

Groep 5

Juanita Maatsen

di/wo/do/vr

 

Jozette Salomé

ma

 

In de pauze gaan wij naar het grote plein. Om de week gaan de groepen 4/5 en 5/6 zwemmen in het Van Maanenbad. De kinderen krijgen na de herfstvakantie ook elke week huiswerk mee. Dit kan lesstof zijn die de kinderen beheersen, om nog eens extra te herhalen of huiswerk voor het leren van een topografie toets.

Groep 6

Tamara Pijnen

ma/di/wo/do/vr

We werken in groep 6 met Bingel. Dit is een digitaal programma wat de methodelessen van rekenen, taal en spelling aanbiedt. De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk om te maken en te leren voor de toetsen. Hierbij wordt het verantwoordelijkheidsgevoel omtrent het eigen leerproces verder gestimuleerd door middel van het leren plannen van het huiswerk, als voorbereiding voor de groepen 7 en 8. We leren nog meer zelfstandig werken, maar we werken ook samen in groepjes. Ook leren we om te durven spreken voor de klas door middel van het presenteren van spreekbeurten, boekbesprekingen en werkstukken.

Groep 7

Joyce Kenswil

ma/di

 

Juf Sharmila

 

di/wo/do/vr

 

Groep 7, best een lastig jaar van de basisschool!
Je leert nieuwe dingen voor rekenen, taal en spelling. De dingen die je in de vorige jaren al hebt geleerd gebruik je namelijk om de nieuwe dingen beter te begrijpen.

Daarnaast leer je ook veel over aardrijkskunde, geschiedenis bij Wereldzaken en Tijdzaken. Ook krijg je weer les in Natuur, Wetenschap en Techniek van juf Ingrid.

Tot slot wordt er steeds meer van je verwacht wat werkhouding en huiswerk betreft. Je zult regelmatig huiswerk krijgen en dus moeten leren omgaan met een agenda. Zuinig zijn op je spullen is ook heel belangrijk! Dit oefen je alvast voor als je in groep 8 en later ook op de middelbare school zit.

Groep 8

Daniëlle de Bruijn

ma/di/wo/do/vr

Het laatste basisschooljaar werken we naar de eindtoets en het voortgezet onderwijs toe. De definitieve adviezen worden gegeven en nieuwe scholen worden gekozen.

Groep 8 is vooral het jaar van de herhaling en de puntjes op de I zetten.

Ons streven is om voor ieder kind de meest passende plek op het VO te vinden.

Het schooljaar wordt natuurlijk afgesloten met een eindmusical of een andere vorm van presentatie.

Peuters

Nezha Zoha

ma/di/wo/do

Intern begeleiders

Jozette Salomé

Jozette Salomé is de intern begeleider op de Fontein. Zij zet zich zowel in voor de bovenbouw als de onderbouw. De intern begeleider houdt zich bezig met de zorg voor de leerlingen. Als de leerkracht in de klas een leerling heeft die zorg op cognitief of sociaal emotioneel gebied nodig heeft, gaat de leerkracht samen met de intern begeleider onderzoeken welke hulp geschikt is voor de leerling. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht en gaat op klassenbezoek.

Directie

Anne Schipper

ma/di/wo/do/vr

Per 1 augustus 2019 ben ik begonnen als directeur van De Fontein als opvolger van Matthijs Stemmer. Daarnaast ben ik ook directeur van de Juliana van Stolbergschool. Dit cursusjaar draag ik daar het directieschap over aan de adjunct-directeur.
De Fontein is een van de dertig scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam, een stichting voor protestants-christelijk onderwijs die kwaliteit, diversiteit en identiteit hoog in het vaandel voert. De Fontein is een dynamische buurtschool in een bruisende stadswijk. Onze school maakt reeds decennialang deel uit van de geschiedenis en cultuur van deze wijk. Daarom kan ons onderwijs ook kind-nabij zijn, hebben we korte lijnen met de ouders en verzorgers, zoals onder meer blijkt uit ons ouderinitiatief. Het kindbelang staat centraal bij ons op school. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Het schoolteam daagt de kinderen uit om tot maximale  ontplooiing te komen. Wij vinden dat leren ‘leuk’ moet zijn in de betekenis van uitdagend en betekenisvol. Daar staan wij voor en dragen dit in praktijk, beleid en actie uit. Daarom ben ik graag directeur van De Fontein en lever ik elke dag – samen met team en MR – mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Administratie/Conciërge

Monique Rietveld

ma/di/do/vr

Soubida

wo

Lekker fit!

Olaf Kosten

di/wo/do/vr

Ik ben meester Olaf en ben de gym-leerkracht op de Fontein. De Fontein is een LekkerFit school! Dat betekent dat ik naast het verzorgen van de gymlessen, extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van de kinderen. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld les over gezonde voeding, is er extra mogelijkheid om te sporten na schooltijd en worden ouders ook betrokken bij verschillende LekkerFit activiteiten.

Tijdens de gymles vind ik het belangrijk dat ieder kind kan bewegen op zijn of haar eigen niveau. Ik probeer een klimaat te creëren waarin iedereen kan leren, maar vooral ook beweegplezier ervaart. Plezier is voor mij het belangrijkste, omdat de motivatie tot bewegen en leren dan vanuit de kinderen zelf komt. Dit is het type motivatie dat er voor kan zorgen dat kinderen/volwassenen hun hele leven lang blijven bewegen, ook nadat zij van school af zijn. Dit is voor mij het einddoel.

Natuur

Ingrid Meijer Boltjes

di

Bij de lessen natuur, wetenschap & techniek (NWT) leren de kinderen de natuur in hun eigen omgeving kennen, doen ze onderzoek en ontwerpen en maken ze zelf dingen met behulp van techniek. Elk semester is er ook een kookles. De schooltuin (in aanleg) wordt door alle groepen gebruikt. De lessen sluiten waar mogelijk aan bij de thema’s van de groepen.

Muziek

Ieder Kind een Instrument op de Fontein

 

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekprogramma van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school doen alle groepen mee aan dit muziekproject. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onder leiding van een SKVR vakleerkracht muziek wordt in de wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

 

Zingen in de klas: groep 1 t/m 4 en groep 7&8

De kinderen in groep 1 t/m 4 en groep 7&8 krijgen algemene muziekles waarin zingen, bewegen en samen muziek maken centraal staan.  Zingen is goed voor de stem, de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling. Ook leren zij muzikale begrippen, de eerste principes van het notenschrift en het spelen op eenvoudige muziekinstrumenten.

 

Instrumentale muzieklessen: groep 5 en 6

In groep 5 en 6 krijgen de kinderen les op instrumenten. Bij ons op school zijn dit keyboard en slagwerk. Ieder kind kiest uit dit aanbod een instrument en krijgt daar in groep 5 en 6 wekelijks les op. Zo vormt iedere klas zijn eigen orkest waarbij het samen leren en spelen centraal staat.

Vakanties en vrije dagen

Activiteiten

  Facebook

  Volg ons op Facebook

  Voetbalclinics op De Fontein!We zijn het nieuwe jaar 2022 sportief gestart op school. Meester Olaf staat niet alleen garant voor goede gymlessen, ook het naschoolse aanbod en de clinics mogen spraakmakend genoemd worden! De leerlingen waarderen het gevarieerde sportaanbod in hoge mate. We zijn niet voor niets een Lekker Fit!-school. Afgelopen donderdag hebben alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een bijzondere voetbalclinic gekregen tijdens de gymles. Meester Julian en meester Appie hebben de kinderen leren dribbelen, trucjes (schaar en hooghouden) en daarna werd de voetbalclinic afgesloten met een partijtje! Volgende week komen beide voetbalmeesters nog een keer langs en leren de kinderen weer nieuwe dingen! ... See MoreSee Less
  View on Facebook
  Schaatsen met De Fontein!Vandaag, 14 januari 2022, zijn we met de kinderen uit de groepen 6 ,7 en 8 wezen schaatsen bij de Schaatsbaan Rotterdam. We mochten gebruik maken van de Funbaan en de 400-meterbaan! De kinderen vonden het super, en de meester en juffen uiteraard ook. Eindelijk weer een leuk uitstapje na een lange tijd Corona-restricties. Na het schaatsen hebben we ook nog vrijkaarten gekregen. Alle kinderen krijgen een vrijkaart mee naar huis! Gelukkig is er geen kind door het ijs gezakt! ... See MoreSee Less
  View on Facebook
  BSO De FonteinOnze inpandige BSO van KindeRdam heeft een nieuwe flyer. We zijn erg blij met deze BSO, de juffen en onze samenwerking! ... See MoreSee Less
  View on Facebook

  2 months ago

  Sinterklaas op De Fontein 3 december 2021Gelukkig konden ondanks de Coronamaatregelen Sinterklaas en Piet toch bij ons op De Fontein zijn vandaag. Een bijzonder feest elk jaar weer. De kinderen, van peuters en kleuters tot ver in de bovenbouw, zijn al weken onrustig. Piet heeft deze week al diverse nachten in de hal van de school geslapen. Afgelopen nacht sliep Sinterklaas bij ons in de gymzaal.In alle groepen is vanuit onze kernwaarde ‘Brede vorming’ veel aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest, ook omdat de Sint een dankbaar onderwerp is. In veel lessen keerde hij terug. Van geschiedenis en aardrijkskunde (waar komt het feest vandaan?), muziek (Sinterklaasliedjes), taal (gedicht schrijven), tekenen, schilderen en handvaardigheid. Vanaf de groepen 5 tot en met 8 zijn surprises gemaakt met gedichten. Er zaten ook dit jaar weer echte kunstwerken bij. Het blijft altijd een kwestie van smaak, maar de volgende drie foto’s laten zien waartoe onze leerlingen in staat zijn. Zie de foto's bij dit bericht.Tot slot, bij onderstaande tekening waren we even sprakeloos op school, want we herkenden een groot kunstenaar onder onze kleuters. Kent u het wereldberoemde schilderij Lyrisches van Wassily Kandinsky? Ook hiervoor verwijs ik u naar de foto's bij dit bericht. ... See MoreSee Less
  View on Facebook

  2 months ago

  Op De Fontein zijn we dit schooljaar 2021-2022 aan de slag gegaan met burgerschapsvorming. Dit is geen vak, maar een taak van de school, die wettelijk verplicht is om uit te voeren. De onderwijsinspectie ziet hierop toe. Bij burgerschapsvorming gaat het met name om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. Dit vanuit de vraag hoe zij actief mee kunnen doen in de samenleving en daarbij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. De school is hier een geschikte oefenplaats voor. Drie onderwerpen staan hierbij centraal:- Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot oplossingen komen.- Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid ervoor te nemen.- Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen. In samenwerking met Verus hebben de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam een burgerschapskompas ontwikkeld. Hierin geeft elke school aan hoe burgerschap in de praktijk wordt gebracht. Voor het burgerschapskompas van De Fontein zie bijgevoegde afbeelding.In de nieuwsbrief van De Fontein zal de taak van burgerschapsvorming regelmatig aan de orde komen. Ons team ontvangt hiervoor ook training van Verus om in een doorgaande leerlijn van groep 3 tot en met 8 aandacht aan deze vormende taak te besteden. ... See MoreSee Less
  View on Facebook
  error: Content is protected !!