Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

De Fontein staat nooit stil

De Fontein is een dynamische buurtschool in het Oude Noorden. Het overgrote deel van onze leerlingen woont op loopafstand van de school en daarmee zijn we als school stevig geworteld in de grote stad.

Wij zijn een persoonlijke warme school waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt. Kinderen en ouders met verschillende culturele achtergronden treffen elkaar bij ons op school en daar zijn we trots op. Alle leerlingen zijn gehuisvest op één locatie en dat is ons historische pand aan de Hoyledestraat. De school heeft een eigen schoolplein en gymzaal.

We zien het als onze taak om leren leuk te maken voor kinderen. Dit doen we door doelgericht en planmatig te werken, door het partnerschap met ouders en door een breed onderwijsaanbod te bieden. Wij hebben bijvoorbeeld vakdocenten voor bewegingsonderwijs, muziek en natuur, wetenschap en techniek.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directeur via: fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl of bel 010 465 93 66 en vraag naar Matthijs Stemmer.

 

De Fontein in ‘Jong 010’

De kinderen ontwierpen hun eigen droomhuis en staan daarmee in de krant Jong 010.

Beregoed gelopen!

De kinderen van de Fontein hebben beregoed de avond vierdaagse gelopen!

Groep 1a

Bianca Hagendoorn

di/vr

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 1/2b

Monique van der Stoel

ma/di/do/vr

Joyce Jacobs

wo

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 1/2c

Vanessa Gevearts

ma/wo/vr

Inge van Wijck

ma/di/do

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 3a

Kaylie Schuiten

ma/di/wo/do/vr

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen centraal. De overstap van de kleuterklassen naar groep 3 proberen wij zo klein mogelijk te maken en houden door spelend te leren. Wij spelen met echt speelgoed, maar ook met materiaal wat aansluit bij de letters die geleerd worden. Op deze manier zijn de kinderen aan het leren, zonder dat zij dit door hebben.

Groep 3b

Iris Vermaas

ma/wo/do/vr

Daniëlle de Bruijn

di

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen centraal. De overstap van de kleuterklassen naar groep 3 proberen wij zo klein mogelijk te maken en houden door spelend te leren. Wij spelen met echt speelgoed, maar ook met materiaal wat aansluit bij de letters die geleerd worden. Op deze manier zijn de kinderen aan het leren, zonder dat zij dit door hebben.

Groep 4

Stacy Goos

ma/di/wo/do/vr

In groep 3 hebben we leren schrijven, in dit leerjaar gaan we verder met het leren spellen en staat het vak spelling voor het eerst op het programma. Rekenen, taal en spelling leren we dit jaar niet alleen vanuit de werkboeken maar ook door het werken met het Snappet programma op de tablet. Daarnaast richten wij ons op techniek met lessen van de Maak-o-theek, gaan we op bezoek bij natuurspeeltuin De Speeldernis, oefenen we het schrijven met onze penvrienden van groep 4 uit Goirle en leren we presenteren aan de klas door te vertellen over ons favoriete boek.

Groep 5

Tamara Pijnen

ma/di/wo/do/vr

In de pauze gaan wij naar het grote plein. Om de week gaan de groepen 5 en 6 zwemmen in het Van Maanenbad. De kinderen krijgen na de herfstvakantie ook elke week huiswerk mee. Dit kan lesstof zijn die de kinderen beheersen, om nog eens extra te herhalen of huiswerk voor het leren van een topografie toets.

Groep 6

Juanita Maatsen

di/wo/do/vr

Joyce Jacobs

ma

We werken in groep 6 met Snappet om iedere leerling op zijn/ haar niveau te kunnen volgen en te begeleiden. De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk om te maken en te leren voor de toetsen. Hierbij wordt het verantwoordelijkheidsgevoel omtrent het eigen leerproces verder gestimuleerd door middel van het leren plannen van het huiswerk, als voorbereiding voor de groepen 7 en 8. We leren nog meer zelfstandig werken, maar we werken ook samen in groepjes. Ook leren we om te durven spreken voor de klas door middel van het presenteren van spreekbeurten, boekbesprekingen en werkstukken.

Groep 7

Tristan van Welzen

ma/di/wo/do/vr

Groep 7, best een lastig jaar van de basisschool!
Je leert nieuwe dingen voor rekenen, taal en spelling. De dingen die je in de vorige jaren al hebt geleerd gebruik je namelijk om de nieuwe dingen beter te begrijpen.

Daarnaast leer je ook veel over aardrijkskunde, geschiedenis bij Wereldzaken en Tijdzaken. Ook krijg je weer les in Natuur, Wetenschap en Techniek van juf Ingrid.

Tot slot wordt er steeds meer van je verwacht wat werkhouding en huiswerk betreft. Je zult regelmatig huiswerk krijgen en dus moeten leren omgaan met een agenda. Zuinig zijn op je spullen is ook heel belangrijk! Dit oefen je alvast voor als je in groep 8 en later ook op de middelbare school zit.

Groep 8

Rutger van Zomeren

ma/di/do/vr

Danielle de Bruijn

wo/do

Het laatste basisschooljaar werken we naar de eindtoets en het voortgezet onderwijs toe. De definitieve adviezen worden gegeven en nieuwe scholen worden gekozen.

Groep 8 is vooral het jaar van de herhaling en de puntjes op de I zetten.

Ons streven is om voor ieder kind de meest passende plek op het VO te vinden.

Het schooljaar wordt natuurlijk afgesloten met een eindmusical of een andere vorm van presentatie.

Peuters

Tamar van Zanten

ma/di/do

Nezha Zoha

ma/di/do/v

Intern begeleiders

Jozette Salomé

Daniëlle de Bruijn

Danielle de Bruijn en Jozette Salomé zijn de intern begeleiders op de Fontein. Danielle is de intern begeleider van groep 0 t/m 2 en Jozette Salomé is de intern begeleider van groep 3 t/m 8. De intern begeleiders houden zich bezig met de zorg voor de leerlingen. Als de leerkracht in de klas een leerling heeft die zorg op cognitief of sociaal emotioneel gebied nodig heeft, gaat de leerkracht samen met de intern begeleider onderzoeken welke hulp geschikt is voor de leerling. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht en gaat op klassenbezoek.

Conciërge

Monique Rietveld

ma/di/wo/do

Lekker fit!

Olaf Kosten

di/wo/do/vr

Ik ben meester Olaf en ben de gym-leerkracht op de Fontein. De Fontein is een LekkerFit school! Dat betekent dat ik naast het verzorgen van de gymlessen, extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van de kinderen. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld les over gezonde voeding, is er extra mogelijkheid om te sporten na schooltijd en worden ouders ook betrokken bij verschillende LekkerFit activiteiten.

Tijdens de gymles vind ik het belangrijk dat ieder kind kan bewegen op zijn of haar eigen niveau. Ik probeer een klimaat te creëren waarin iedereen kan leren, maar vooral ook beweegplezier ervaart. Plezier is voor mij het belangrijkste, omdat de motivatie tot bewegen en leren dan vanuit de kinderen zelf komt. Dit is het type motivatie dat er voor kan zorgen dat kinderen/volwassenen hun hele leven lang blijven bewegen, ook nadat zij van school af zijn. Dit is voor mij het einddoel.

Natuur

Ingrid Meijer Boltjes

Bij de lessen natuur, wetenschap & techniek (NWT) leren de kinderen de natuur in hun eigen omgeving kennen, doen ze onderzoek en ontwerpen en maken ze zelf dingen met behulp van techniek. Elk semester is er ook een kookles. De schooltuin (in aanleg) wordt door alle groepen gebruikt. De lessen sluiten waar mogelijk aan bij de thema’s van de groepen.

Muziek

Gizela

Saskia

Ieder Kind een Instrument op de Fontein

 

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekprogramma van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school doen alle groepen mee aan dit muziekproject. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onder leiding van een SKVR vakleerkracht muziek wordt in de wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

 

Zingen in de klas: groep 1 t/m 4 en groep 7&8

De kinderen in groep 1 t/m 4 en groep 7&8 krijgen algemene muziekles waarin zingen, bewegen en samen muziek maken centraal staan.  Zingen is goed voor de stem, de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling. Ook leren zij muzikale begrippen, de eerste principes van het notenschrift en het spelen op eenvoudige muziekinstrumenten.

 

Instrumentale muzieklessen: groep 5 en 6

In groep 5 en 6 krijgen de kinderen les op instrumenten. Bij ons op school zijn dit keyboard en slagwerk. Ieder kind kiest uit dit aanbod een instrument en krijgt daar in groep 5 en 6 wekelijks les op. Zo vormt iedere klas zijn eigen orkest waarbij het samen leren en spelen centraal staat.

 

 

Vakanties en vrije dagen

Activiteiten

 

Youtube

Volg ons op Youtube

Facebook

Volg ons op Facebook

De kinderen ontwierpen hun eigen droomhuis en staan daarmee in de krant Jong 010. ... See MoreSee Less

View on Facebook

De kinderen van de Fontein hebben beregoed de avond vierdaagse gelopen! ... See MoreSee Less

View on Facebook

De Fontein houdt de stemming erin op de helft van de Noord4daagse

Waar elders in het land avondvierdaagsen werden afgelast, liet de kinderen van De Fontein (en alle andere kinderen uit het Oude Noorden) zich niet bang maken door een paar druppels regen. Woensdag liepen zij in opperbeste stemming alweer de tweede avond uit. We zijn op de helft! Met wel drie vlaggen en een door de kinderen ter plekke in elkaar geknutselde yell is De Fontein nadrukkelijk aanwezig! Nog even doorbikkelen, en dan wacht vrijdag de finale!

Wie zijn wij?
De Fontein!
Wat gaan we doen?
Winnen!
... See MoreSee Less

View on Facebook

schooljaar 2018/2019
fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl
www.de-fontein.net
Kind en Onderwijs Rotterdam

Nieuwsbrief februari 2019

Beste ouders,

Inmiddels loop ik nu een aantal maanden rond op de Fontein met veel plezier. Ik ben onder de indruk van de mooie maatschappelijke initiatieven die er zijn. In deze nieuwsbrief geef ik aandacht aan die mooie projecten. U krijgt informatie over de kwaliteitsonderzoeken, de studiedag en de staking.

Inzamelingsactie leerlingen

Emeraude, Lina, Dikra, Given, Jahrell, Safouane en Dylaïren uit groep 7 hebben een inzameling gehouden voor Unicef. In totaal hebben zij €103,00 bij elkaar gespaard met de verkoop van spulletjes die ze zelf gemaakt hebben. Zij hebben zelf een brief geschreven aan Unicef:

“Wij, van basisschool De Fontein Rotterdam, hebben geld ingezameld voor kinderen die helaas niet naar school kunnen gaan. Wij vinden het niet kunnen dat deze kinderen in armoede leven. Daarom zijn wij met deze inzameling begonnen. In totaal hebben we € 103,00 voor het goede doel om eten, schoon drinkwater en kleding te kopen.”
Wij zijn supertrots op deze kinderen. Trots dat zij niet alleen aan zichzelf denken maar ervan bewust zijn dat er veel leed is op andere plekken in de wereld.

Opknapbeurt plein

Vorige week hebben een aantal stoere moeders geholpen om het schoolplein mooi te krijgen. Meester Daniel heeft gezorgd dat wij houtsnippers kregen en GroenNoord heeft gezorgd voor vrijwilligers. Ook Carice en Edo hebben een steentje bijgedragen. Wij zijn erg blij met al deze hulp. De kinderen kunnen nu weer lekker op het plein spelen.
De volgende actie staat gepland in de lente. Wij nodigen u uit om ons dan ook te komen helpen. GroenNoord is er dan ook weer bij!

Communicatie

Het kan zijn dat er zich in de groep van uw kind zich iets voordoet tussen uw kind en een medeleerling. Als uw kind ergens bij betrokken is dan zorgen de leerkrachten ervoor dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht. Wij zijn ons er ook van bewust dat u van uw kind hoort dat er iets gebeurd is in de groep. Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u ervan uitgaan dat wij conform de normen en waarden die wij met elkaar onderschrijven op de achtergrond altijd actie ondernemen. Wij vragen uw begrip ervoor dat wij actie ondernemen maar dat dit niet altijd zichtbaar is voor u.

Oproep ouderinitiatief

Ouderinitiatief op donderdag 7 maart, komt u ook?
Het ouderinitiatief is bijna vijftien jaar geleden door een groep ouders opgericht. Het streven was om van de Fontein een gemengde school te maken. Nog steeds vinden we het belangrijk dat de school een goede afspiegeling van de wijk is. Het ouderinitiatief zet zich dan ook in voor de promotie van de school, de zichtbaarheid in de wijk, het vergroten van ouderbetrokkenheid en ondersteunt de school bij allerlei feesten en activiteiten. De groep van circa vijftien vaders en moeders komt eens in de zes weken bij elkaar voor overleg met de directeur. Op donderdag 7 maart om 19:30 uur hebben we weer een meeting om met elkaar ervaringen uit te wisselen en activiteiten te plannen.
Heeft u ook interesse om bij te dragen, kom ook langs bij Annemieke op de Louwerslootstraat 160.

Plastic

In de Stadkrant van 23 januari stond een mooi artikel over het werk van Frans Taminiau. Frans haalt samen met zijn collega Mario wekelijks plastic op bij verschillende inzamelingspunten in de wijk. Frans haalt ook bij onze school het plastic op vanuit de inzamelingsbak bij de entree van de Fontein. Van het plastic wordt een hinkelbaan gemaakt voor ons. Daar zijn wij heel blij om. Dank aan alle ouders die het plastic inleveren! Samen zorgen wij voor een betere wereld!

Studiedag 22 februari

Zoals u in de jaarkalender kunt lezen hebben wij op 22 februari a.s. een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Staking 15 maart

Zoals u wellicht heeft begrepen staat het basisonderwijs onder druk. We hebben te maken met een enorm lerarentekort en een hoge werkdruk. Dat laatste, de hoge werkdruk, hebben wij min of meer zelf in de hand. Het vinden van goede leraren is echter een hele opgave.
De vakbonden hebben vrijdag 15 maart uitgeroepen als stakingsdag. Wij steunen de leerkrachten in hun keuze om te staken.

Wat betekent dat voor de Fontein?
Op dit moment inventariseren wij welke leerkrachten aankondigen te gaan staken. Wij vragen u om er rekening mee te houden dat de school vrijdag de 15e gesloten is en dat uw kinderen geen onderwijs krijgen. Wanneer het u echt niet lukt om voor opvang te zorgen voor uw kind(eren) vragen wij u om dat ons te laten weten per email dir.fontein@kindenonderwijsrotterdam.nl

Kwaliteitsmetingen week 4 maart

Wij vinden het belangrijk om regelmatig de tevredenheid van ouders, leerlingen en collega’s te onderzoeken zodat wij de kwaliteit van ons onderwijs (blijvend) kunnen verbeteren. In de week van 4 maart zijn er rapportgesprekken. In de gang staan een aantal computers. Wij vragen u om uw medewerking te verlenen en de tijd te nemen om wat vragen te beantwoorden. Een login-code krijgt u ter plekke.

Peuternieuws
Beste ouders en kinderen van de Fontein,

In deze woensdagbrief wil ik jullie vertellen dat ik ga verhuizen naar Canada. Het bedrijf waar mijn man werkt, heeft een kantoor in Toronto en hij gaat daar een nieuwe afdeling opstarten. We gaan voor ongeveer 3 jaar daar wonen en werken.
De laatste week van mei vertrekken we naar Toronto. We hebben er super veel zin om te gaan, maar het is ook een spannende tijd.

Na 8 jaar op de Fontein te hebben gewerkt, waarvan 3 jaar op de peuterschool, ga ik afscheid nemen van de Fontein.
Mijn laatste dag is donderdag 11 april.

Na de meivakantie begint juf Susan 4 dagen op de peuterschool. Zij werkt al op de vrijdagochtend en heeft ook al een keer in de middaggroep gewerkt. Ik wens haar veel plezier op de Fontein:

Groetjes Tamar

Agenda
Donderdag 14 februari:
Valentijnsdag
vrijdag 15 februari:
Speelgoed dag kleuters
Vrijdag 22 februari:
Studiedag
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart:
voorjaarsvakantie
Maandag 3 maart t/m vrijdag 8 maart:
rapport gesprekken

Verjaardagen
01 februari: Chegir groep 1/2B
01 februari: Joshua groep 3B
01 februari: Sermina groep 5
02 februari: Tunç groep 7
04 februari: Esmanur groep 1/2C
09 februari: Razina groep 3A
12 februari: Elyas groep 1/2C
13 februari: Givany groep 1/2B
13 februari: Rodairy groep 1/2B
13 februari: Fatima groep 4
14 februari: Metehan groep 7
15 februari: Yassir groep 6
15 februari: Dirka groep 8
20 februari: Ailani groep 3B
20 februari: Ishaiya groep 3B
20 februari: Ibrahim groep 5
21 februari: Zaid groep 6
22 februari: Dikra groep 7
26 februari: Odette groep 3B
28 februari: Marije groep 1/2B

11 februari: Juf Danielle
2 maart: Juf Juanita

Website: www.de-fontein.net
Like onze facebookpagina: www.facebook.com/basisschool.defontein
Youtubekanaal: www.youtube.com/channel/UC2JZN6MUQR0rOuP_fDh_2gQ
... See MoreSee Less

View on Facebook

Er is vanmiddag hard gewerkt aan het plein. Het ziet er weer fantastisch uit. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Flickr

Volg ons op Flickr

error: Content is protected !!

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten