Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

De Fontein staat nooit stil

De Fontein is een dynamische buurtschool in het Oude Noorden. Het overgrote deel van onze leerlingen woont op loopafstand van de school en daarmee zijn we als school stevig geworteld in de grote stad.

Wij zijn een persoonlijke warme school waar iedereen elkaar kent en voor elkaar zorgt. Kinderen en ouders met verschillende culturele achtergronden treffen elkaar bij ons op school en daar zijn we trots op. Alle leerlingen zijn gehuisvest op één locatie en dat is ons historische pand aan de Hoyledestraat. De school heeft een eigen schoolplein en gymzaal.

We zien het als onze taak om leren leuk te maken voor kinderen. Dit doen we door doelgericht en planmatig te werken, door het partnerschap met ouders en door een breed onderwijsaanbod te bieden. Wij hebben bijvoorbeeld vakdocenten voor bewegingsonderwijs, muziek en natuur, wetenschap en techniek.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directie via: fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl of bel 010 465 93 66 en vraag naar M Stemmer.

Aan de slag bij Natuur, Wetenschap en Techniek

Wij hebben een vakleerkracht die de leerlingen aan het denken en vooral aan het werk zet. De leerlingen leren bij Natuur, Wetenschap en Techniek over de planten- en dierenwereld, de werking van hun eigen lichaam, voeding en zaken als elektriciteit, het zonnestelsel, de werking van apparaten en eenvoudige natuurkundige principes. Daarbij leren ze vooral door […]

Engels in alle klassen

In alle groepen wordt Engelse les gegeven door een vakleerkracht en de leerkracht van de groep. Kinderen leren zo vanaf groep 1 spelenderwijs Engels, bijvoorbeeld door het zingen van liedjes. Dat is belangrijk, want op jonge leeftijd leren kinderen namelijk veel makkelijker een nieuwe taal dan als ze ouder zijn. Door vroeg met het aanbieden […]

Groep 1a

Bianca Hagendoorn

di/vr

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 1/2b

Monique van der Stoel

ma/di/do/vr

Joyce Jacobs

wo

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 1/2c

Vanessa Gevearts

ma/wo/vr

Inge van Wijck

ma/di/do

Wij werken vanuit de belevingswereld van de kleuter. Wij laten onze kleuters zoveel mogelijk spelend ontdekken. Dit betekent dat onze kleuters veel bewegen. Zowel binnen als buiten, vies worden in de zandbak en de wereld met hun hele lijf kunnen beleven . Op deze manier leren zij het meest.

Groep 3a

Kaylie Schuiten

ma/di/wo/do/vr

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen centraal. De overstap van de kleuterklassen naar groep 3 proberen wij zo klein mogelijk te maken en houden door spelend te leren. Wij spelen met echt speelgoed, maar ook met materiaal wat aansluit bij de letters die geleerd worden. Op deze manier zijn de kinderen aan het leren, zonder dat zij dit door hebben.

Groep 3b

Iris Vermaas

ma/wo/do/vr

Daniëlle de Bruijn

di

In groep 3 staat het leren lezen, schrijven en rekenen centraal. De overstap van de kleuterklassen naar groep 3 proberen wij zo klein mogelijk te maken en houden door spelend te leren. Wij spelen met echt speelgoed, maar ook met materiaal wat aansluit bij de letters die geleerd worden. Op deze manier zijn de kinderen aan het leren, zonder dat zij dit door hebben.

Groep 4

Stacy Goos

ma/di/wo/do/vr

In groep 3 hebben we leren schrijven, in dit leerjaar gaan we verder met het leren spellen en staat het vak spelling voor het eerst op het programma. Rekenen, taal en spelling leren we dit jaar niet alleen vanuit de werkboeken maar ook door het werken met het Snappet programma op de tablet. Daarnaast richten wij ons op techniek met lessen van de Maak-o-theek, gaan we op bezoek bij natuurspeeltuin De Speeldernis, oefenen we het schrijven met onze penvrienden van groep 4 uit Goirle en leren we presenteren aan de klas door te vertellen over ons favoriete boek.

Groep 5

Tamara Pijnen

ma/di/wo/do/vr

In de pauze gaan wij naar het grote plein. Om de week gaan de groepen 5 en 6 zwemmen in het Van Maanenbad. De kinderen krijgen na de herfstvakantie ook elke week huiswerk mee. Dit kan lesstof zijn die de kinderen beheersen, om nog eens extra te herhalen of huiswerk voor het leren van een topografie toets.

Groep 6

Juanita Maatsen

di/wo/do/vr

Joyce Jacobs

ma

We werken in groep 6 met Snappet om iedere leerling op zijn/ haar niveau te kunnen volgen en te begeleiden. De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk om te maken en te leren voor de toetsen. Hierbij wordt het verantwoordelijkheidsgevoel omtrent het eigen leerproces verder gestimuleerd door middel van het leren plannen van het huiswerk, als voorbereiding voor de groepen 7 en 8. We leren nog meer zelfstandig werken, maar we werken ook samen in groepjes. Ook leren we om te durven spreken voor de klas door middel van het presenteren van spreekbeurten, boekbesprekingen en werkstukken.

Groep 7

Tristan van Welzen

ma/di/wo/do/vr

Groep 7, best een lastig jaar van de basisschool!
Je leert nieuwe dingen voor rekenen, taal en spelling. De dingen die je in de vorige jaren al hebt geleerd gebruik je namelijk om de nieuwe dingen beter te begrijpen.

Daarnaast leer je ook veel over aardrijkskunde, geschiedenis bij Wereldzaken en Tijdzaken. Ook krijg je weer les in Natuur, Wetenschap en Techniek van juf Ingrid.

Tot slot wordt er steeds meer van je verwacht wat werkhouding en huiswerk betreft. Je zult regelmatig huiswerk krijgen en dus moeten leren omgaan met een agenda. Zuinig zijn op je spullen is ook heel belangrijk! Dit oefen je alvast voor als je in groep 8 en later ook op de middelbare school zit.

Groep 8

Rutger van Zomeren

ma/di/do/vr

Danielle de Bruijn

wo/do

Het laatste basisschooljaar werken we naar de eindtoets en het voortgezet onderwijs toe. De definitieve adviezen worden gegeven en nieuwe scholen worden gekozen.

Groep 8 is vooral het jaar van de herhaling en de puntjes op de I zetten.

Ons streven is om voor ieder kind de meest passende plek op het VO te vinden.

Het schooljaar wordt natuurlijk afgesloten met een eindmusical of een andere vorm van presentatie.

Intern begeleiders

Jozette Salomé

Daniëlle de Bruijn

Danielle de Bruijn en Jozette Salomé zijn de intern begeleiders op de Fontein. Danielle is de intern begeleider van groep 0 t/m 2 en Jozette Salomé is de intern begeleider van groep 3 t/m 8. De intern begeleiders houden zich bezig met de zorg voor de leerlingen. Als de leerkracht in de klas een leerling heeft die zorg op cognitief of sociaal emotioneel gebied nodig heeft, gaat de leerkracht samen met de intern begeleider onderzoeken welke hulp geschikt is voor de leerling. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht en gaat op klassenbezoek.

Peuters

Tamar van Zanten

ma/di/do

Nezha Zoha

ma/di/do/v

Lekker fit!

Olaf Kosten

di/wo/do/vr

Ik ben meester Olaf en ben de gym-leerkracht op de Fontein. De Fontein is een LekkerFit school! Dat betekent dat ik naast het verzorgen van de gymlessen, extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl van de kinderen. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld les over gezonde voeding, is er extra mogelijkheid om te sporten na schooltijd en worden ouders ook betrokken bij verschillende LekkerFit activiteiten.

Tijdens de gymles vind ik het belangrijk dat ieder kind kan bewegen op zijn of haar eigen niveau. Ik probeer een klimaat te creëren waarin iedereen kan leren, maar vooral ook beweegplezier ervaart. Plezier is voor mij het belangrijkste, omdat de motivatie tot bewegen en leren dan vanuit de kinderen zelf komt. Dit is het type motivatie dat er voor kan zorgen dat kinderen/volwassenen hun hele leven lang blijven bewegen, ook nadat zij van school af zijn. Dit is voor mij het einddoel.

Natuur

Ingrid Meijer Boltjes

Bij de lessen natuur, wetenschap & techniek (NWT) leren de kinderen de natuur in hun eigen omgeving kennen, doen ze onderzoek en ontwerpen en maken ze zelf dingen met behulp van techniek. Elk semester is er ook een kookles. De schooltuin (in aanleg) wordt door alle groepen gebruikt. De lessen sluiten waar mogelijk aan bij de thema’s van de groepen.

Muziek

Gizela

Saskia

Schoolvakanties | Feestdagen

Ouderactiviteiten

Klasactiviteiten

Youtube

Volg ons op Youtube

 

Facebook

Volg ons op Facebook

View on Facebook
View on Facebook

Gevonden.
Ophalen basisschool De Fontein
... See MoreSee Less

View on Facebook

schooljaar 2018/2019
fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl
www.de-fontein.net
Kind en Onderwijs Rotterdam

Maandbrief, De Fontein, oktober 2018.

Nieuwe Maandbrief.
Voor u ligt de eerste maandbrief.
Op iedere eerste woensdag van de maand krijgt u van ons deze maandbrief gemaild met daarin een kijk op de komende maand.
Mededelingen of andere zaken die tussendoor komen krijgt u via klasbord binnen.
Kinderboekenweek, ‘Kom erbij!’.
Op donderdag 4 oktober starten wij met activiteiten rondom de kinderboekenweek.
Vanaf deze dag zal er ook weer een kraam in de hal van de school staan waar boeken gekocht kunnen worden.
In alle groepen zal er aandacht voor dit thema zijn in de vorm van een lied/ dans of andere creatieve activiteiten.
Ook zal iedere groep werken met één van de kernboeken, passend bij deze kinderboekenweek.
Wij sluiten het thema op donderdag 8 oktober weer af.
In alle groepen zal er een boeken ruilmarkt komen. Dit werkt als volgt:
Alle kinderen leveren bij hun leerkracht een eigen boek in. Een boek dat zij thuis niet meer lezen en wat er nog netjes uitziet. Al deze boeken krijgen een plek in de groep en de kinderen mogen hier dan vervolgens een ander boek uit kiezen dat mee naar huis gaat.
Informatieavond PO/VO groep 7 en 8.
Op donderdag 4 oktober is er van 19.30 - 21.00 uur een informatieavond over het voorgezet onderwijs voor de groepen 7 en 8.
Op deze avond zal er een specialist uit het voortgezet onderwijs ons allen bijpraten over de laatste ontwikkelingen m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Maandag 29 oktober studiedag.
Op maandag 29 oktober zijn alle kinderen VRIJ vanwege een studiedag.
Wij krijgen deze dag informatie over de nieuwe aanpak m.b.t. de functioneringsgesprekken, zullen gaan werken aan de groepsplannen en ons verder professionaliseren.
5 oktober, Dag van de Leraar.
Op vrijdag 5 oktober is het ‘Dag van de Leraar’.
Eventueel een mooi moment om de juf of meester te laten weten hoe blij u met hen bent.
Dit zullen zij zeker waarderen.
6 oktober, kledingruilbeurs.
Niet vergeten, op zaterdag 6 oktober is de kledingruilbeurs.
Tussen 13.00 – 15.00 uur kunt u kleding komen uitzoeken. De beurs sluit af met een modeshow.
Ook meester Daniel is weer aanwezig met een leuke natuuractiviteit.
Kleding kan nog ingeleverd worden tot 5 oktober tussen 8.30 – 9.00 uur.
Wil je meehelpen? Heel graag.
Stuur dan even een berichtje aan Jessica 06-29207853 (moeder van Gabrie groep 3a) of Liselotte 06-26900542 (moeder van Pim, ook groep 3a). Als dank krijg je eerste keus op zaterdagochtend.

Feestival.
Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober is het weer Feestival op het Noordplein.
Feestival is een festival voor jong en oud waar allerlei leuke activiteiten te doen zijn.

Uitzending 010.NU over de Plastic Community.
Op woensdag 17 oktober zal 010.NU een item uitzenden over de Plastic Community.
Bij de Fontein is er ook gefilmd. Leuk om te kijken.

Herfstvakantie.
Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober is het herfstvakantie.
Aansluitend is er op maandag 29 oktober een studiedag.
Fontein Naschool.
Fontein Naschool is op zoek naar vrijwilligers die binnen een blok van activiteiten zouden kunnen en willen helpen. Mocht u dit leuk vinden en ook kunnen, dan horen wij dat graag.
Dit kunt u aangeven bij Monique Rietveld.

Peuternieuws:
Wij zijn door theater Studio de Bakkerij uitgenodigd voor een voorstelling speciaal voor peuters.
Met de ochtendgroep peuters gaan wij volgende week donderdag genieten van de voorstelling ‘Maya zingt’.
In november gaan we met de middaggroep.

LekkerFit Nieuws.

- 10 oktober, tennis toernooi met kinderen die zich op hebben gegeven (na schooltijd)
- Drie weken achter elkaar hockey clinics op de donderdag (gr. 3 t/m 8) onder gymtijd.
- Na de vakantie, nieuwe inschrijvingen voor nieuw blok na-schools aanbod. Let op: mijn na-schools aanbod loopt niet gelijk met de Fontein Na-school. Mijn na-schools aanbod is ook gratis.

Gezonde traktatie.
Gezonde traktaties, nog steeds van kracht!:
o Er hangt een Wall Of Fame in de school! Kinderen die een gezonde traktatie meebrengen, gaan op de foto (samen met de traktatie) en komen op de Wall Of Fame!
Hoe?
Één is genoeg, klein is oké.

Wat betekent dat? De traktatie is klein en bevat daardoor weinig energie. En als elk kind er maar één neemt, is het niet slecht voor de eetlust en het gewicht. Zo vieren we feest met wat lekkers én blijft iedereen Lekker Fit! Er is genoeg keus voor iedereen, van fruitstokjes tot chocodipspekkies tot een bakje popcorn.
Op de website van LekkerFit!:
www.rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fit-basisonderwijs/lekker-fit-traktaties
staan allerlei gezonde traktaties. Voor ideeën en inspiratie!

Agenda:
Donderdag 4 oktober:
start Kinderboekenweek
dierendag
Vrijdag 5 oktober:
dag van de Leraar
Zaterdag 6 oktober:
kledingruilbeurs
Vrijdag 19 oktober:
kleuters speelgoed dag
Maandag 22 oktober t/m
vrijdag 26 oktober:
herfstvakantie
Maandag 29 oktober:
studiedag

Verjaardagen in oktober
1 oktober: Oumnia groep 4
3 oktober: Adam groep 4
3 oktober: Asya I. groep 4
5 oktober: Kiki groep 5
6 oktober: Selena groep 6
18 oktober: Asya E. groep 4
21 oktober: Melisa groep 5
24 okotber: Lina groep 8
26 oktober: Maryam groep 3B
28 oktober: Kayleigh groep 7
29 oktober: Faas groep 3A
Bij de peuters zijn jarig;
3 oktober: Liyam
3 oktober: Coen
22 oktober: Mevanur

Website: www.de-fontein.net
Like onze facebookpagina: www.facebook.com/basisschool.defontein
Youtubekanaal: www.youtube.com/channel/UC2JZN6MUQR0rOuP_fDh_2gQ
... See MoreSee Less

View on Facebook

Flickr

Volg ons op Flickr