Skip to content

De MR-vergadering 14 januari 2021

Wie zitten er in de MR

De medezeggenschapsraad (MR) van De Fontein wordt gevormd door drie leraren en drie ouders. De lerarengeleding wordt gevormd door Jozette Salomé, Tristan van Welzen en Janneke Pijl; de oudergeleding wordt gevormd door Tanja Oosterveld, Lutfi Baser en Sibbele Meindertsma  (voorzitter).

 

Wat doet de MR

De MR overlegt zo’n zes keer per jaar met de schooldirecteur over het reilen en zeilen van de school en de plannen voor de school. In een aantal gevallen heeft de MR een wettelijk vastgelegde taak. Zo moet de MR gevraagd worden om te adviseren bij belangrijke beleidswijzigingen en over de jaarlijkse begroting. In sommige gevallen heeft de MR zelfs instemmingsrecht, bijvoorbeeld wanneer de school de schooltijden wil aanpassen.

 

Contact met de MR

Heeft u een vraag aan de MR? Spreek een van ons gerust aan of stuur een email naar fonteinmr@gmail.com.

Back To Top