Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

De Fontein heeft een buitenschoolse opvang (bso) in de school: Villa Fontein van Stichting Prokino. De kinderen kunnen hier vijf dagen in de week na school en in de vakanties terecht en er is ook voorschoolse opvang mogelijk.

Meer informatie vindt u op de website van Villa Fontein. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden dan kunt u contact opnemen met Eva Goedvree: e.goedvree@prokino.nl of 06-30115850.

error: Content is protected !!