Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Directieteam

De directie van de Fontein is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Hij houdt contact met het schoolbestuur en andere instanties die (in)direct betrokken zijn bij het onderwijs.

 

Groepsleerkrachten

Het dagelijks onderwijs wordt verzorgd door groepsleerkrachten.

 

Vakleerkrachten

Voor gymnastiek, natuur techniek en wetenschap en muziek werkt de Fontein met vakleerkrachten.

 

Interne begeleider (ib-er)

De Intern Begeleider bewaakt het leerling-volgsysteem en ondersteunt de groepsleerkracht met extra zorg voor een groep of zorg voor enkele leerlingen in het bijzonder. Juf Daniëlle is de ib-er voor de kleuterklassen en juf Jozette is de ib-er voor de groepen drie tot en met acht. Tevens is juf Jozette Salomé aandacht functionaris en daarbij ook aanspreekpunt m.b.t. ons anti- pestbeleid.

Onderwijsondersteunend personeel

Op de Fontein werkt een administratief medewerkster als onderwijsondersteunend personeel.

 

Opleidingsschool

Studenten van de PABO lopen regelmatig stage bij ons op school om zo het vak te leren. Een student wordt altijd begeleid door een groepsleerkracht met de nodige ervaringsjaren. Ook de stagiaires van het Zadkine college (voor de opleiding van onderwijsassistent) vallen onder de verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht.

 

Leerkracht in opleiding

Vierdejaars studenten (LIO-er) van de PABO dienen aan het einde van hun opleiding een groep zelfstandig te kunnen lesgeven. Een LIO-er staat altijd onder toezicht van een gekwalificeerde groepsleerkracht.

Leerkrachten

GroepenLeerkrachtWerkdagen
Groep 0Susan Jansenma/di/do/vr
Nezha Zohama/di/do/v
Groep 1/2aJozette Saloméwo/do/vr
Bianca Hagendoornma/di
Groep 1/2bMonique van der Stoeldi/wo/do/vr
Inge van Wijckma
Groep 1/2cVanessa van Hooren-Gevaertsma/wo/vr
Inge van Wijckdi/do
Groep 3Kaylie Karman - Schuitenma/di/vr
Iris Vermaaswo/do/vr
Groep 4Tristan van Welzenma/di/wo/do/vr
Groep 4/5Stacy Goosma/wo/vr
Joyce Kenswildi/do
Groep 5/6Tamara Pijnenma/di/wo/do/vr
Noëlle Mesma/di/vr
Groep 7Juanita Maatsendi/wo/do/vr
Josepha Nanulaittama
Groep 8Rutger van Zomerenma/di/do/vr
Danielle de Bruijnwo/do

Overige taken

TaakNaam
ZorgcoördinatorJozette Salomé
Daniëlle de Bruijn
AandachtsfunctionarisJozette Salomé
Anti-pest coördinatorJozette Salomé
Administratief medewerkerMonique Rietveld
School maatschappelijk werkBirgit Hidskes
ICT coördinatorRutger van Zomeren
PreventiemedewerkerRutger van Zomeren
BedrijfshulpverlenerRutger van Zomeren
Monique Rietveld
Tristan van Welzen
EHBOOlaf Kosten
Eerst Hulp bij kinderenMonique van der Stoel
MR - personeelsgeledingJozette Salomé
Tristan van Welzen
Monique van der Stoel
VertrouwenspersoonIris Vermaas
DirectieAnne Schipper

Vakkrachten extra leertijd

VakNaam
Natuur, techniek en milieuIngrid Meijer Boltjes
MuziekMedewerkers SKVR
BewegingsonderwijsOlaf Kosten (di/wo/do/vr)
error: Content is protected !!