Skip to content

Pestprotocol

Op de Fontein hanteren wij een pestprotocol (klik hier voor het pestprotocol).

Belangrijker is dat wij op de Fontein werken met het respectprotocol ‘De kracht van 8’. Wij vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat.
Vanuit de Kracht van 8 werken wij aan een veilig klimaat in de school.

  • Kracht 1: Ik ben mezelf. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.
  • Kracht 2: Eerlijk zijn. Wij zijn eerlijk tegen elkaar.
  • Kracht 3: Rekening houden met elkaar. Wij zijn onszelf en houden rekening met een ander.
  • Kracht 4: Samenwerken en elkaar helpen. Wij werken samen of naast elkaar.
  • Kracht 5: Luisteren naar elkaar. Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
  • Kracht 6: Zeggen wat we graag willen. Wij spreken aardig tegen én over de ander.
  • Kracht 7: Laten we opnieuw beginnen. Wij geven elkaar een nieuwe kans.
  • Kracht 8: Iedereen hoort erbij. Wij vormen samen De Fontein!
Back To Top