Skip to content

Burgerschapsvorming

Op De Fontein zijn we dit schooljaar 2021-2022 aan de slag gegaan met burgerschapsvorming. Dit is geen vak, maar een taak van de school, die wettelijk verplicht is om uit te voeren. De onderwijsinspectie ziet hierop toe. Bij burgerschapsvorming gaat het met name om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. Dit vanuit de vraag hoe zij actief mee kunnen doen in de samenleving en daarbij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. De school is hier een geschikte oefenplaats voor. Drie onderwerpen staan hierbij centraal:

– Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot oplossingen komen.

– Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid ervoor te nemen.

– Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen.

In samenwerking met Verus hebben de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam een burgerschapskompas ontwikkeld. Hierin geeft elke school aan hoe burgerschap in de praktijk wordt gebracht. Voor het burgerschapskompas van De Fontein zie bijgevoegde afbeelding.

In de nieuwsbrief van De Fontein zal de taak van burgerschapsvorming regelmatig aan de orde komen. Ons team ontvangt hiervoor ook training van Verus om in een doorgaande leerlijn van groep 3 tot en met 8 aandacht aan deze vormende taak te besteden

Back To Top