Skip to content

W&T-challenge!


In de week van 8 november besteedden we als een van de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam aandacht aan de W&T Challenge 010. W&T staat voor Wetenschap en Technologie. De bedoeling was dat leerlingen ervaren wat onderzoeken en ontwerpen is. Kinderen van 4 -12 jaar formuleren zelf hun vragen en problemen en ontwerpen daarvoor oplossingen. Challenges zijn onder andere: energie, lucht en verkeer. Daarbij werken de kinderen met raadsels, zoals: ‘Je gebruikt het allemaal. Je maakt het zelf. En het kan schoner.’ W&T Challenge reikt allerlei (online) werkvormen aan voor onderzoekend leren, waarmee de kinderen onder begeleiding van de leerkracht aan de slag kunnen. Elke groep heeft een doos met materialen om te werken (zie foto). Vrijdag 12 november kregen alle kinderen een oorkonde bij het afronden van de W&T-week op De Fontein.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Generieke Vaardigheden rekenen 21e eeuwse @ndili vaardigheden taal onderzoeken en ontwerpen denkwijzen -observerenen meten -bronnen, bronnen.materialen,gereedschap materialen, reflecteren, waarderen, oordelen W&T onderwijs Houding willen weten, begrijpen, bereiken, delen .kritisch en innovatief zijn Kennis .onderzoeks- en ontwerpproces .inhoud leergebied OJW Context leefwereld van kinderen .vragen eni interesses van kinderen inbreng van de leraar'
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Back To Top