Skip to content

Wijkakkoord Oude Noorden

De leerlingenraad van de Fontein heeft op verzoek van de gemeente nagedacht over het Wijkakkoord Oude Noorden. Mede door hun inbreng zijn ook vanuit kinderperspectief de “punten op de ‘í’” gezet. In de groepen 5 tot en met 8 hebben de leden van de raad ook ideeën, suggesties en concrete voorstellen gedaan aan de beleidsmakers. In de wintereditie van de schoolkrant wordt de bijdrage van de leerlingenraad gepubliceerd.

Back To Top