Skip to content

Wethouder opent zwerfboekenstation

Wethouder Judith Bokhove opende 21 januari het zwerfboekenstation in de hal van basisschool de Fontein. Er waren veel kinderen aanwezig: de peuters van Villa Fontein, een delegatie kleuters en de voltallige leerlingenraad. Alle kinderen lazen hardop voor uit hun favoriete boek. De wethouder werd onthaald op een feestelijk gezoem van kinderstemmen.

Topje van de ijsberg

Directeur Anne Schipper gaf in een korte toelichting aan hoe belangrijk plezier in lezen is als fundament voor leren en onderwijs. Hij verwees naar het recente PISA-onderwijs, waaruit bleek dat het met leesgedrag van de Nederlandse tieners abominabel is gesteld. Lezen ‘vinden ze geen bal aan’, aldus een landelijk dagblad. Alle reden om zo vroeg mogelijk het lezen te stimuleren op school en thuis, waarbij ouders en docenten samen een positief leesklimaat creëren. De boekenkast zelf noemde hij in het taalbeleid het topje van de ijsberg. Onder water strekte zich het taal- en leesbeleid uit zoals dat op school in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn gestalte krijgt van de peuters tot groep 8.

Initiatief van een ouder

Vanuit het Ouderinitiatief op De Fontein nam Michèle Haaring, moeder van Robin uit de kleutergroep, het voortouw bij het realiseren van het zwerfboekenstation op school. Desgevraagd vertelde ze enthousiasmerend: ‘Het lijkt een simpel recept: een boekenkast, een leesstoel, een
vloerkleed en een schemerlamp Een ideale setting met de juiste ambiance om plezier in te lezen te krijgen. In de kast staan prachtige kinderboeken, van plaatsjes- en prentenboeken tot bekroonde jeugdboeken uit de jeugdliteratuur. Ouders en kinderen doneren kinder- of
jeugdboeken die ze niet meer gebruiken aan de school voor deze leeshoek. Kinderen, vanuit alle groepen op school, mogen hier kiezen wat van hun gading is. Zelf al bladerend en snuffelend de boeken kiezen die ze willen lezen. En als een bepaald boek hun kameraadje wordt, dan mogen ze het boek ook houden.

Ieder zijn eigen leesavontuur

De bestuurder van Kind en Onderwijs Rotterdam, Rolf van den Berg, benadrukte het belang van lezen zowel in het leerplan als bij het (voor)lezen thuis, waarbij hij met veel plezier verwees naar de leesavonturen die hij met zijn kinderen en kleinkinderen beleefde. Vervolgens sprak wethouder Judith Bokhove op bevlogen wijze over de kunst van het lezen. Ze vertelde over haar eigen reizen door het land van verbeelding en fantasie, die zij al lezend maakte. Met name de boeken die op de rug gesierd werden met het Lemniscaat-teken spraken haar aan. Bij deze uitgever ontdekte ze ook de boeken van haar lievelingsauteur Thea Beckman. Met de kinderen ging de wethouder – van huis uit logopediste – in gesprek over de lievelingsboeken van de leerlingen. Op zeer geanimeerde wijze wist zij de kinderen te verleiden tot het delen van leesgeheimen en –ervaringen.

Op naar heel veel leesmeters

Daarna was het tijd voor de openingsritueel: de zwerfboekenkast was ingepakt in felrood cadeaupapier. Dat werd door de wethouder, de schoolbestuurder en enkele kinderen vakkundig verwijderd, waarna de officiële openingshandeling volgde. De wethouder doneerde haar eigen lievelingsboek: Saartje Tadema van Thea Beckman, waarbij ze ook uitlegde waarom juist dit boek veel voor haar had betekend. Als opdracht schreef zij in het boek:

‘Gefeliciteerd met de opening van jullie zwerfboekenkast. Opdat jullie echte lettervreters worden
en veel leesmeters maken.’

Met deze opdracht gaat de Fontein aan de slag bij het nieuwe schoolplan 2020-2024, waarin het taal- en leesbeleid en leesplezier de basis vormen.

Back To Top