Skip to content

Nieuwsbericht september 2019

Nieuwsbericht september 2019

Rotterdam, 6 september 2019

Beste ouders/verzorgers,

Nu de eerste schoolweek van De Fontein een feit is, zet ik namens het team voor u een aantal algemene mededelingen op een rij. Sommige zaken spelen namelijk op al korte termijn, dus hoe eerder geïnformeerd – hoe beter!

 

Informatieavond – 12 september

Volgende week donderdag 12 september vindt de informatieavond plaats. Inloop is om 18.15 uur en we starten om 18.30 uur. We beginnen in de gymzaal met de gezamenlijke opening. Daar krijgt u algemene informatie over de school, het team, de MR, het Ouderinitiatief en de Vrienden van De Fontein. Daarna gaan we naar het klaslokaal van uw kind. In de groepen verzorgen de docenten voorlichting over het leerjaar 2019/2020 en bieden zij praktische informatie over het reilen en zeilen in de klas. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De avond sluit uiterlijk om 19.30 uur. We rekenen op uw aanwezigheid.

 

Schoolfotograaf – 16 september

De schoolfotograaf komt op maandag 16 september. Juf Monique Rietveld regelt dat broertjes en zusjes samen op de foto gaan.

 

Schoolreis – 17 september

Vorig schooljaar is besloten het schoolreisje aan het begin van het cursusjaar te plannen. Voor groepen 1 tot en met 7 (over groep 8 krijgt u later informatie) vindt de schoolreis plaats op dinsdag 17 september. De kosten van het schoolreisje zijn zo laag mogelijk gehouden en dienen in principe vooraf te worden betaald. Dat is nu – gezien de korte periode – wat lastig wellicht, maar probeert u wel z.s.m. te betalen. De school schiet namelijk de kosten van de schoolreis voor en dat is een behoorlijk bedrag.

   

Kleuters 1 / 2  a t/m c                                   

Met de kleuters gaan we naar speeltuin de Kievit in Berkel & Rodenrijs.  De kosten hiervan bedragen € 15,- per leerling. Het is natuurlijk een schoolreisje, dus iets lekkers mee geven mag natuurlijk, maar graag zo bescheiden mogelijk. Wilt u de kinderen vooral voldoende drinken meegeven?  Om 9.30 vertrekken we vanuit school. We zijn rond 15:15 terug op school. 

Groepen 3 t/m 5

Met de groepen 3 tot en met 5 gaan we naar Drievliet in Den Haag. De kosten voor deze groepen zijn hoger en bedragen 28,-  per leerling.  Om 9.00 uur vertrekken we vanuit school. We zijn rond 16:00 uur terug op school  Uw zoon/dochter mag eventueel 5 euro mee nemen naar het schoolreisje, maar dit is wel voor eigen verantwoordelijkheid.

 

Groepen 5/6 en 7       

 

Met de groepen 5/6 en 7 naar de Linneaushof in Heemstede.  De kosten hiervan zijn € 27,- per leerling. Om 9.00 uur vertrekken we vanaf school. We zijn rond 16:00 uur weer terug bij school. Uw zoon/dochter mag eventueel 5 euro mee nemen naar het schoolreisje, maar dit is wel voor eigen verantwoordelijkheid.

 

Voor alle groepen geldt dat de kinderen patat, drinken en een ijsje krijgen. Wilt u wel voor voldoende drinken zorgen?. In de week voor het schoolreisje ontvangt u tijdig aanvullende informatie van de leerkrachten.

Wilt u zo spoedig mogelijk het bedrag overmaken via het rekeningnummer van school: NL 74 INGB 066 3394 007 o.v.v. de naam van uw kind(eren). 

 

 

Iris  Vermaas

Juf Iris Vermaas is deze maand nog bij ons op school. Daarna start zij op haar nieuwe school in Oud-Beijerland.

 

Nieuwe directeur

Zoals u inmiddels weet ben ik de opvolger van Matthijs Stemmer. Ik werk 4 dagen op De Fontein en nog 1 dag in de week op de Juliana van Stolbergschool. Daar draag ik dit schooljaar het directieschap over aan mijn opvolger. Ik probeer met een goede planning zoveel mogelijk op De Fontein te zijn. U kunt mij vinden bij de schooldeur of in mijn  kantoor beneden naast de kamer van juf Monique. Ik ben ooit als onderwijzer begonnen, heb daarna pedagogiek gestudeerd, ben werkzaam geweest in directiefuncties op het snijvlak van onderwijs, welzijn en cultuur. Ik ben vijf jaar geleden weer in het onderwijs gaan werken omdat ik twee kleindochters heb en bij mezelf merkte hoe leuk het is om kinderen in hun groei en ontwikkeling te volgen en te begeleiden. Op deze school doen we dat als team in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers. Ik verheug me op een goede samenwerking met u. En vanaf deze plek wensen we Matthijs veel succes op zijn nieuwe school.

 

Brief van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Als bijlage bij deze eerste nieuwsbrief ontvangt u tevens een open brief van Rolf van den Berg, de bestuurder van stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. De Fontein is een van de 30 scholen die deel uitnaakt van deze Rotterdamse onderwijsorganisatie, die een duidelijk signaal geeft aan de politiek over de situatie in onderwijsland.

Mede namens het team van De Fontein wens ik u een mooi schooljaar 2019/2020, dat we samen met de kinderen en u gaan realiseren.

 

Juf Jorien

Juf Jorien zal juf Iris gaan vervangen, zij is nu al begonnen in groep 3, samen met juf Iris. Juf Jorien zal op woensdag en donderdag in groep 3 gaan lesgeven.

Juf Jorien heeft al eerder voor een school van Kind en Onderwijs gewerkt, zij woont in Willemstad en zal zichzelf voorstellen tijdens de informatieavond.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u zich altijd wenden tot de juffen van groep 3.

 

Anne Schipper

Directeur De Fontein

Back To Top