Skip to content

Medicatie tijdens schooltijd

Heeft uw kind medicijnen nodig onder schooltijd, lees dan zorgvuldig het protocol medicatie en vul het daarin opgenomen formulier in.

 

Schoolarts

Als een kind vijf jaar oud is, vindt een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige en de ouder(s) plaats, aangevuld met (lichamelijk) onderzoek van het kind.
In het jaar dat een kind negen wordt, krijgt het inentingen, die landelijk voorgeschreven zijn:

  • inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP)
  • inenting tegen bof, mazelen en rode hond (BMR)

U krijgt tijdig bericht waar en wanneer de afspraken en inentingen plaatsvinden. Uiteraard kunt u ook tussentijds een beroep doen op de schoolarts.

 

Jeugdtandverzorging

Kinderen, die geen eigen tandarts hebben, kunnen deelnemen aan de jeugdtandverzorging. Tweemaal per jaar worden deze kinderen opgehaald en worden de gebitten door de schooltandarts verzorgd. Formulieren voor deelname zijn verkrijgbaar bij de directie.

 

EHBO

Ook op school gebeuren kleine ongelukjes. Het is dan nodig snel en verantwoord te handelen. De bedrijfshulpverleners in de school zijn in staat dit te doen. Als deskundiger hulp nodig is, gaan we met het kind naar de eerste hulpafdeling van het ziekenhuis of naar een huisarts en u wordt uiteraard direct geïnformeerd.

 

Schooldiëtiste

Elke 6 weken is er een diëtiste op onze school, die u kan helpen met het bevorderen van een gezond gewicht voor uw kind en verantwoorde leefgewoontes. U kunt een afspraak maken via de intern begeleider.

 

Hoofdluis

Ook op onze school wordt zo nu en dan hoofdluis geconstateerd. Het is belangrijk dat als u als ouder dit ontdekt, u dit zo snel mogelijk op school bespreekt, zodat er snel en effectief gehandeld kan worden. Op school controleren we na elke vakantie langer dan een week de kinderen op hoofdluis. Er bestaat nog steeds een misverstand over dit onderwerp. Men denkt, dat hoofdluis voorkomt op een onverzorgd hoofd. Dit is niet het geval. Als blijkt dat uw kind hoofdluis heeft, wordt u gebeld. Het haar moet gewassen worden met een luizenshampoo en goed gekamd worden.

Back To Top