Met sprongen
vooruit

Duurzaam
natuurplein

Onderwijs
van nu

Engelse les
in groep 1 tot 8

Breed
lesaanbod

Kinderen graag voor 9.00 uur ’s ochtends ziek melden op 010 – 465 93 66. Verder vragen wij u om bezoek aan de dokter of de tandarts zo min mogelijk onder schooltijd te plannen.