Skip to content

Aan de slag bij Natuur, Wetenschap en Techniek

Wij hebben een vakleerkracht die de leerlingen aan het denken en vooral aan het werk zet. De leerlingen leren bij Natuur, Wetenschap en Techniek over de planten- en dierenwereld, de werking van hun eigen lichaam, voeding en zaken als elektriciteit, het zonnestelsel, de werking van apparaten en eenvoudige natuurkundige principes. Daarbij leren ze vooral door te doen. Door naar buiten te gaan, proefjes te doen, zelf te knutselen, ontwerpen en bouwen, te koken en te tuinieren in de schooltuinen.
Bij Natuur, Wetenschap en Techniek leren de leerlingen observeren, de dingen om hen heen te begrijpen en uiteindelijk zelfstandig keuzes te maken, hetgeen voor zelfstandige, kritische en bewuste leerlingen zorgt.

Back To Top