Het unieke karakter van onze school komt tot uitdrukking in de zogenaamde kernwaarden. Welke drie waarden zijn het meest kenmerkend voor ons onderwijsaanbod op school? Met deze kernwaarden onderscheiden wij ons van andere scholen en kunnen ouders een gefundeerde keuze maken voor de Fontein. De overkoepelende boodschap van de Fontein is samengevat in de leus:

Samen leren, samen groeien.

De kernwaarden vormen de centrale uitgangspunten van ons onderwijsprogramma. Daarmee geeft een school een heldere boodschap af aan leerlingen, ouders en andere belangstellenden over de keuzes die een school(team) heeft gemaakt.

De eerste kernwaarde is brede vorming. Ter bewijsvorming heeft het team gekozen voor de kernbegrippen: talentontwikkeling, deskundigheid, creativiteit, uitdaging en zelfvertrouwen.

De tweede kernwaarde is eenheid. Als bewijs hiervan zijn de volgende begrippen benoemd: gelijkheid, verbondenheid, communicatie, zorgzaamheid, gastvrijheid en humor.

De derde kernwaarde is verwachtingsvol. Dit komt tot uiting in de begrippen: hoge verwachtingen, ambitieus, zelfstandigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Kernhuismodel de Fontein

Comments are closed.