Schooltijden

- Ma, di, do en vrij: 8:30-15:15 uur
- Woe: 8:30-12:30 uur
De deur gaat 's ochtends om 8:20, bij de eerste bel, open. De kinderen kunnen dan vast naar hun klas. Om 8:30 uur gaat de tweede bel en begint de les!
Zie voor de schooltijden van groep 0 de pagina van de peuterschool

Overblijven

Alle kinderen eten tussen de middag op school onder begeleiding van de leerkracht en van een vaste overblijfouder. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Er zijn geen kosten verbonden aan het overblijven.

Vakantiedagen schooljaar 2018/2019

Mogelijk wordt onderstaand rooster nog gewijzigd. Het definitieve vakantierooster wordt voor het begin van het schooljaar via de website bekend gemaakt.

 • Zomervakantie: vrij 13 juli t/m vrij 24 augustus 2018
 • Studiedag: donderdag 27 september 2018
 • Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018
 • Studiedag: maandag 29 oktober 2018
 • Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 janauri 2019
 • Studiedag: vrijdag 22 februari 2019
 • Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
 • Studiedag: donderdag 18 april 2019
 • Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
 • Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
 • Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019
 • Studiedag: dinsdag 11 juni 2019
 • Studiedag: woensdag 3 juli 2019
 • Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2019

Open schoolplein 2017/2018

Een keer in de maand is er op zaterdag open schoolplein bij De Fontein van 13:00 - 15:00 uur. Alle kinderen zijn onder begeleiding welkom om te spelen op het plein en mee te doen met de activiteit. Het afgelopen jaar hebben we broodjes gebakken, pindaslingers gemaakt voor de vogels en veel geknutseld.

Bijzondere data 2017/2018

 • do 14 sept: informatieavond
 • woe 8 november: Nationaal schoolontbijt
 • di 5 december: Sinterklaasfeest
 • do 21 december: Kerstviering
 • do 15 februari: schoolslapen
 • do 29 maart: Paasviering
 • di 17 t/m do 19 april: Eindcito groep 8
 • do 26 april: Koningsspelen
 • vrij 1 juni: schoolreis groep 1 t/m 8
 • do 21 juni: Zomerfeest

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en komt ten goede van het schoolfonds. Dit schoolfonds wordt gebruikt om het onderwijs op onze school aantrekkelijker te maken. Zo wordt het gebruikt voor de aankleding van de school, feesten en excursies. De ouderbijdrage is 30 euro per kind. Mocht u als ouder de bijdrage hoger willen maken, dan is dat natuurlijk mogelijk. Het schoolreisje kost dit jaar circa 30 euro per kind en het schoolkamp circa 60 euro.
Het bankrekeningnummer is: NL74 INGB 0663 3940 07 t.n.v. K&O De Fontein.

Contactgegevens

Hoyledestraat 25
3036 LP Rotterdam
tijdelijk tel.nr.: 010 - 465 93 66
e-mail: fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl

Bereikbaarheid buiten schooltijden

Het kan zijn dat er in het weekend of tijdens een vakantie een noodsituatie ontstaat waarbij contact met de school niet kan wachten. In dat geval kunt u ons bereiken op één van de volgende mailadressen:
l.vdwel@kindenonderwijsrotterdam.nl
h.devries@kindenonderwijsrotterdam.nl.
Laat uw telefoonnummer achter zodat we zo snel mogelijk contact met u op kunnen nemen.

Wie doet wat?

 • Groep 0: Tamar van Zanten, Nezha Zoha en Kiara
 • Groep 1: Iris Vermaas en Bianca Hagendoorn
 • Groep 1/2: Monique van der Stoel en Bianca Hagendoorn
 • Groep 2: Vanessa Gevaerts en Inge van Wijck
 • Groep 3: Kaylie Schuiten
 • Groep 4: Marcella Karman en Danielle de Bruijn
 • Groep 5: Tamara Pijnen
 • Groep 6: Joyce Jacobs en Stacy Goos
 • Groep 7: Tristan van Welzen
 • Groep 8: Rutger van Zomeren en Danielle de Bruijn
 • Interne begeleiding 0 t/m 2: Daniellle de Bruijn
 • Interne begeleiding 3 t/m 8: Jozette Salomé
 • Bewegingsonderwijs: Olaf Kosten
 • Engelse les: Stacy Goos
 • Muziek: medewerkers SKVR
 • Wetenschap, natuur en techniek: Ingrid Meijer Boltjes
 • Administratieve ondersteuning: Monique Rietveld
 • Schoolmaatschappelijk werk: Birgit Hidskes
 • ICT-coördinator: Rutger van Zomeren
 • Vertrouwenspersoon: Bianca Hagendoorn
 • Directie: Leontine van der Wel en Hugo de Vries

Buitenschoolse opvang

De Fontein heeft een buitenschoolse opvang (bso) in de school: Villa Fontein van Stichting Prokino. De kinderen kunnen hier vijf dagen in de week na school en in de vakanties terecht en er is ook voorschoolse opvang mogelijk.
Meer informatie vindt u op de website van Villa Fontein. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden dan kunt u contact opnemen met Adeline Dool: a.dool@prokino.nl of 06-51284689.

Deze website

Wij doen er alles aan om deze website up to date te houden en er voor te zorgen dat links werken. Mocht u onverhoopt op oude informatie stuiten of werkt een onderdeel niet goed, dan kunt u dat melden bij annemieke.kolle@gmail.com. Mooie foto's zijn ook van harte welkom.

Aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind of overweegt u om uw kind op de Fontein te plaatsen? Maak dan een afspraak met Leontine van der Wel voor een kennismaking. Bel 010 - 465 93 66 of mail naar fontein.dir@kindenonderwijsrotterdam.nl voor een afspraak.
Om de Fontein beter te leren kennen is het mogelijk om samen met uw kind een ochtend mee te draaien in een groep.

Bibliotheek op school

Kinderen kunnen zelf boeken bij de bibliotheek bestellen. Ga via deze link naar de site van Bibliotheek op school. Via de webshop kun je een boek bestellen. Een gebruikersnaam en wachtwoord krijg je van je leerkracht.

Communicatie

Ouders krijgen wekelijks per e-mail de Woensdagbrief.
De Schoolgids en de Schoolkalender worden aan het begin van het schooljaar verspreid.
Daarnaast doen wij op onze facebookpagina regelmatig verslag van activiteiten. Daarbij houden we er rekening mee dat niet van alle kinderen foto's geplaatst mogen worden en worden geen namen van kinderen vermeld.

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die wordt gevormd door leraren en ouders. De MR heeft een aantal wettelijke rechten en taken. Zo moet de MR door de directie geraadpleegd worden bij belangrijke beleidswijzigingen en in sommige gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Bijvoorbeeld wanneer de schooltijden worden aangepast. De MR wordt gevormd door drie leraren: Jozette Salomé, Tristan van Welzen en Monique Stoel en drie ouders: Nathalie Solar Lago, Taoufik Benalla en Annemieke Kolle. De MR komt vier of vijf keer per jaar bijeen. Heeft u een vraag aan de MR? Spreek ons gerust aan of stuur een email naar fonteinmr@kindenonderwijsrotterdam.nl.

Ziek melden

Kinderen graag voor 9.00 uur 's ochtends ziek melden op 010 - 465 93 66. Verder vragen wij u om bezoek aan de dokter of de tandarts zo min mogelijk onder schooltijd te plannen.

Medicatie

Heeft uw kind medicijnen nodig onder schooltijd. Lees dan zorgvuldig het protocol medicatie en vul het daarin opgenomen formulier in.

Verlof

Extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties moet bij de directie worden aangevraagd.

Meldcode huiselijk geweld

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling en verwaarlozing. De Fontein maakt melding van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van de Meldcode protocol huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door ons bepaald welke stappen daarbij gezet worden. Het gaat erom dat huiselijk geweld op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen.

Klachten

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.